تصاویری از وداع شهروندان هنگ‌کنگ با آخرین روزنامه هوادار جنبش دموکراسی‌خواهی

تصاویری از وداع شهروندان هنگ‌کنگ با آخرین روزنامه هوادار جنبش دموکراسی‌خواهی

آخرین شماره روزنامه «اپل دیلی» در هنگ کنگ روز پنجشنبه تنها چند ساعت پس از انتشار نایاب شد.

آخرین شماره روزنامه «اپل دیلی» در هنگ کنگ روز پنجشنبه تنها چند ساعت پس از انتشار نایاب شد.

این روزنامه آخرین نشریه حامی جنبش هواداران دموکراسی در هنگ کنگ بود و طی سال های اخیر به تندی از مقامات چین و هنگ کنگ به دلیل محدودسازی آزادی های شهروندان انتقاد کرده بود. روزنامه «اپل دیلی» اعلام کرده که به دنبال توقیف اموال، تفتیش تحریریه و بازداشت روزنامه نگاران و مسئولانش مجبور به پایان فعالیت خود شده است.

شهروندان هنگ کنگ از ساعات اولیه صبح برای خرید یک میلیون نسخه از آخرین شماره روزنامه «اپل دیلی» صف کشیده بودند.

تازه‌ترین ویدیو