کارت پستالی از دُبی؛ کایت بیچ، ساحل محبوب ورزش‌دوستان و خانواده‌ها

کارت پستالی از دُبی؛ کایت بیچ، ساحل محبوب ورزش‌دوستان و خانواده‌ها

در این محدوده هم می‌توان ورزش و دویدن بامدادی را انجام داد و هم می‌توان در جلساتی نظیر یوگای ساحلی شرکت کرد.

تازه‌ترین ویدیو