از زندگی تجملی تا بیداری معنوی؛ اجرای تازه‌ای از اثر هندل در سالزبورگ

از زندگی تجملی تا بیداری معنوی؛ اجرای تازه‌ای از اثر هندل در سالزبورگ

«با شنیدن این موسیقی تقریبا می‌توان به احساس او هنگام رسیدن به رم پی برد. همهٔ جنب‌وجوش رُمِ پرشکوه با سبک‌های هنری متفاوتش در این موسیقی موج می‌زند.»

تازه‌ترین ویدیو