کارزار ضد قرنطینه در آرژانتین با برگزاری کلاس‌ درس در فضای باز

کارزار ضد قرنطینه در آرژانتین با برگزاری کلاس‌ درس در فضای باز

گروهی از پدر و مادرهای دانش‌آموزان آرژانتینی در اعتراض به تصمیم دولت کشورشان مبنی بر تعطیلی مجدد مدارس به علت افزایش شیوع کرونا، روز شنبه در میدان «پلاسا دمایو» واقع در مرکز پایتخت، بوئنوس آیرس، در فضای باز کلاس درس برگزار کردند. آنها از پدر و مادرهای دانش‌آموزان در سایر نقاط پایتخت نیز خواسته‌اند تا به این اعتراض بپیوندند. تاکنون بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر با شعار «آموزش حق ماست» در شبکه‌های اجتماعی به کارزار ضد قرنطینه در آرژانتین پیوسته‌اند.

گروهی از پدر و مادرهای دانش‌آموزان آرژانتینی در اعتراض به تصمیم دولت کشورشان مبنی بر تعطیلی مجدد مدارس به علت افزایش شیوع کرونا، روز شنبه در میدان «پلاسا دمایو» واقع در مرکز پایتخت، بوئنوس آیرس، در فضای باز کلاس درس برگزار کردند. آنها از پدر و مادرهای دانش‌آموزان در سایر نقاط پایتخت نیز خواسته‌اند تا به این اعتراض بپیوندند. تاکنون بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر با شعار «آموزش حق ماست» در شبکه‌های اجتماعی به کارزار ضد قرنطینه در آرژانتین پیوسته‌اند.

تازه‌ترین ویدیو