ویدئو؛ اتوبوسی که در استرالیا برای بی‌خانمان‌ها سرپناه موقت فراهم می‌کند

ویدیوها. ویدئو؛ اتوبوسی که در استرالیا برای بی‌خانمان‌ها سرپناه موقت فراهم می‌کند

اتوبوسی در استرالیا برای بی‌خانمان‌ها سرپناهی سیار فراهم می‌کنند.

اتوبوسی در استرالیا برای بی‌خانمان‌ها سرپناهی سیار فراهم می‌کنند.

از بیرون به نظر می‌رسد که مانند هر اتوبوس دیگری است اما داخل آن تفاوت‌های اساسی با اتوبوس‌های معمولی دارد.

خوابگاه اتوبوسی (Sleepbus) یک پناهگاه متفاوت برای افراد بی خانمان در برخی از شهرهای استرالیا است. 

این اتوبوس‌ها دارای هفت بخش است که هر کدام مجهز به یک تختخواب، تلویزیون و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی است.

یک نگهبان داوطلب نیز حضور دارد که از سرنشینان مراقبت می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو