خشونت در راهپیمایی علیه صلح‌بانان سازمان ملل متحد در کنگو

ویدیوها. خشونت در راهپیمایی علیه صلح‌بانان سازمان ملل متحد در کنگو

راهپیمایی معترضان در شهر گوما در شرق کنگو برای اعتراض به حضور صلح‌بانان سازمان ملل موسوم به «مانوسکو»، به خشونت گرایید. راهپیمایان در روز پنجشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین) با گذاشتن تخته سنگ و موانع دیگر، خیابان‌ها را بستند. پلیس برای متفرق کردن آنان گاز اشک‌آور شلیک کرده و چند تن از آنها را بازداشت کرد. معترضان می‌گویند مانوسکو نتوانسته است از خشونت‌ها و کشتار داخلی در کنگو جلوگیری کند.

راهپیمایی معترضان در شهر گوما در شرق کنگو برای اعتراض به حضور صلح‌بانان سازمان ملل موسوم به «مانوسکو»، به خشونت گرایید. راهپیمایان در روز پنجشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین) با گذاشتن تخته سنگ و موانع دیگر، خیابان‌ها را بستند. پلیس برای متفرق کردن آنان گاز اشک‌آور شلیک کرده و چند تن از آنها را بازداشت کرد. معترضان می‌گویند مانوسکو نتوانسته است از خشونت‌ها و کشتار داخلی در کنگو جلوگیری کند.

تازه‌ترین ویدیو