آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فوران کرد

ویدیوها. آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فوران کرد

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا بامداد برای چهارمین بار در چهار روز گذشته فوران کرد. آخرین مورد فوران این آتشفشان در نخستین ساعات بامداد یکشنبه روی داد. در نتیجه این رویداد، سیلی از گدازه‌های آتشین از دهانه جنوب شرقی کوه بیرون ریخت و دود و خاکستر زیادی به شکل ابرهای سهمگین به هوا پاشیده شد. جریان نارنجی گدازه‌های آتشفشانی در هنگام فوران شبانه، خود از جاذبه‌های گردشگری کوه اتنا محسوب می‌شود.

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا بامداد برای چهارمین بار در چهار روز گذشته فوران کرد. آخرین مورد فوران این آتشفشان در نخستین ساعات بامداد یکشنبه روی داد. در نتیجه این رویداد، سیلی از گدازه‌های آتشین از دهانه جنوب شرقی کوه بیرون ریخت و دود و خاکستر زیادی به شکل ابرهای سهمگین به هوا پاشیده شد. جریان نارنجی گدازه‌های آتشفشانی در هنگام فوران شبانه، خود از جاذبه‌های گردشگری کوه اتنا محسوب می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو