ویدئو؛ برف‌روبی دلهره اور پشت‌بام‌های بلند و لغرنده استکهلم

ویدیوها. ویدئو؛ برف‌روبی دلهره اور پشت‌بام‌های بلند و لغرنده استکهلم

بارش برف زمستانی از ابتدای سال جاری میلادی، برف‌روب‌های مجهز به طناب و پارو را آویزان پشت‌بام‌های بلند و لغزنده استکهلم پایتخت سوئد کرده است.

بارش برف زمستانی از ابتدای سال جاری میلادی، برف‌روب‌های مجهز به طناب و پارو را آویزان پشت‌بام‌های بلند و لغزنده استکهلم پایتخت سوئد کرده است.

کار آنها این است که این پشت‌بام‌ها را از برف و یخ پاک کنند. یکی از این برف‌روب‌ها می گوید که در ابتدا این کار «ترسناک بود اما مدتی بعد به آنها عادت کردیم.»

کار یکی از این برف روب‌ها این است که به افرادی که از پایین در خیابان می گذرند هشدار دهند، گاهی با سوت زدن و گاهی با فریاد.

تازه‌ترین ویدیو