تصاویری از مقاومت پلیس آمریکا در برابر یورش طرفداران ترامپ به کنگره

ویدیوها. تصاویری از مقاومت پلیس آمریکا در برابر یورش طرفداران ترامپ به کنگره

صدها تن از هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با حمله به ساختمان کنگره نشست نمایندگان برای تأیید پیروزی جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب را مختل کردند. گروهی از این افراد با وجود مقاومت مأموران پلیس، توانستند وارد صحن کنگره و دفاتر اداری آن بشوند. حمله به ساختمان کنگره و اشغال آن به کشته شدن ۵ تن انجامید.

صدها تن از هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با حمله به ساختمان کنگره نشست نمایندگان برای تأیید پیروزی جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب را مختل کردند. گروهی از این افراد با وجود مقاومت مأموران پلیس، توانستند وارد صحن کنگره و دفاتر اداری آن بشوند. حمله به ساختمان کنگره و اشغال آن به کشته شدن ۵ تن انجامید.

تازه‌ترین ویدیو