ویدیویی از جشنواره سنتی پرتاب کود گاو در هند

ویدیوها. ویدیویی از جشنواره سنتی پرتاب کود گاو در هند

گروهی از ساکنان روستای «گوماتاپورا» در جنوب هند روز سه شنبه جشنواره ای سنتی را که در جریان آن شرکت کنندگان به یکدیگر کود گاو پرتاب می کنند برگزار کردند. 

گروهی از ساکنان روستای «گوماتاپورا» در جنوب هند روز سه شنبه جشنواره ای سنتی را که در جریان آن شرکت کنندگان به یکدیگر کود گاو پرتاب می کنند برگزار کردند. 

این جشنواره قرن ها است که در «گوماتاپورا» برگزار می شود. شرکت کنندگان از چند روز پیش از برگزاری این جشنواره به جمع آوری کود گاو روی می آورند. این جشنواره سنتی که پایان بخش جشن پنج روزه «دیوالی» است در سال های اخیر به یکی از جذابیت های گردشگری در ایالت «کارناتاکا» تبدیل شده است. 

برخی از ساکنان «گوماتاپورا» بر این باور هستند که بازی با کود گاو می تواند بیماری های پوستی را معالجه کند.

تازه‌ترین ویدیو