ویدیو؛ بازیکنان بایرن مونیخ در جشن آبجوخوری «اکتُبِرفِست»

ویدیو؛ بازیکنان بایرن مونیخ در جشن آبجوخوری «اکتُبِرفِست»

قهرمانان اروپا امسال میهمان ویژه «اکتُبِرفِست» یا جشن اکتبر در آلمان بودند. «اکتُبِرفِست»، یک جشن آبجو خوری است که هر سال اواخر ماه سپتامبر و اوایل ماه اکتبر به مدت دو هفته در شهر مونیخ برگزار می‌شود. بازیکنان باشگاه بایرن‌ مونیخ طبق روال هر ساله در این سنت مونیخی شرکت کردند و لیوان آبجو به دست عکس یادگاری گرفتند.

قهرمانان اروپا امسال میهمان ویژه «اکتُبِرفِست» یا جشن اکتبر در آلمان بودند. «اکتُبِرفِست»، یک جشن آبجو خوری است که هر سال اواخر ماه سپتامبر و اوایل ماه اکتبر به مدت دو هفته در شهر مونیخ برگزار می‌شود. بازیکنان باشگاه بایرن‌ مونیخ طبق روال هر ساله در این سنت مونیخی شرکت کردند و لیوان آبجو به دست عکس یادگاری گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو