دایناسور ۶ میلیون دلاری در حراجی نیویورک

ویدیوها. دایناسور ۶ میلیون دلاری در حراجی نیویورک

اسکلت یک دایناسور تی‌رکس ۱۲ متری به نام «استن» که قرار است ماه آینده در کریستیز، خانه حراج نیویورک به بهترین پیشنهاد فرخته شود، ممکن است رکورد فروش در نوع خود را ثبت کند. این اسکلت در سال ۱۹۸۷ در نتیجه حفاری در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا کشف و پس از آن بازسازی شد. استن احتمالا حدود ۶۰ میلیون سال پیش روی زمین می‌زیسته است. قیمت پیشنهادی اولیه این دایناسور بین ۶ تا ۸ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در سال ۱۹۹۷ اسکلت یک دایناسور از این نوع ۸.۴ میلیون دلار به فروش رسید.

اسکلت یک دایناسور تی‌رکس ۱۲ متری به نام «استن» که قرار است ماه آینده در کریستیز، خانه حراج نیویورک به بهترین پیشنهاد فرخته شود، ممکن است رکورد فروش در نوع خود را ثبت کند. این اسکلت در سال ۱۹۸۷ در نتیجه حفاری در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا کشف و پس از آن بازسازی شد. استن احتمالا حدود ۶۰ میلیون سال پیش روی زمین می‌زیسته است. قیمت پیشنهادی اولیه این دایناسور بین ۶ تا ۸ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در سال ۱۹۹۷ اسکلت یک دایناسور از این نوع ۸.۴ میلیون دلار به فروش رسید.

تازه‌ترین ویدیو