«جنازه فرهنگ» در برلین تشییع شد

ویدیوها. «جنازه فرهنگ» در برلین تشییع شد

گروهی از دست‌اندرکاران فعالیت‌های فرهنگی از جمله هنرمندان، بازیگران نمایش، هنرمندان و برگزارکنندگان رویدادها به دلیل شرایط بد معیشتی خود در دوران رکود کرونایی در برلین، پایتخت آلمان راهپیمایی کردند. آنها در این راهپیمایی اعتراضی، به طور نمادین تابوتی را به عنوان تابوت حاوی جسد فرهنگ تشییع کردند. راهپیمایان گفتند لزوم رعایت موازین بهداشتی در شرایط کرونا را درک می کنند، اما برای گذران زندگی خود نیازمند کمک دولت هستند.

گروهی از دست‌اندرکاران فعالیت‌های فرهنگی از جمله هنرمندان، بازیگران نمایش، هنرمندان و برگزارکنندگان رویدادها به دلیل شرایط بد معیشتی خود در دوران رکود کرونایی در برلین، پایتخت آلمان راهپیمایی کردند. آنها در این راهپیمایی اعتراضی، به طور نمادین تابوتی را به عنوان تابوت حاوی جسد فرهنگ تشییع کردند. راهپیمایان گفتند لزوم رعایت موازین بهداشتی در شرایط کرونا را درک می کنند، اما برای گذران زندگی خود نیازمند کمک دولت هستند.

تازه‌ترین ویدیو