مسابقهٔ سگ‌های موج‌سوار هم مجازی برگزار می‌شود
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مسابقهٔ سگ‌های موج‌سوار هم مجازی برگزار می‌شود

مسابقهٔ سالانهٔ موج‌سواری سگ‌ها که در ساحل دلمار کالیفرنیا برگزار می‌شود امسال به‌دلیل شیوع ویروس کرونا بناست به‌شکل مجازی انجام گیرد. صاحبان این حیوانات ویدئویی از بهترین موج‌سواری سگ‌هایشان را در سال گذشته برای داوران می‌‌فرستند و آنها برندگان را در اوزان مختلف،‌ براساس مدت‌زمان موج‌سواری،‌ بلندی موج‌ها، و نیز راه‌رفتن و چرخش حیوانات روی تخته‌موج تعیین خواهند کرد. درآمد حاصل از این رویداد به یک مرکز نگهداری از حیوانات بی‌سرپناه اهدا خواهد شد.

مسابقهٔ سالانهٔ موج‌سواری سگ‌ها که در ساحل دلمار کالیفرنیا برگزار می‌شود امسال به‌دلیل شیوع ویروس کرونا بناست به‌شکل مجازی انجام گیرد. صاحبان این حیوانات ویدئویی از بهترین موج‌سواری سگ‌هایشان را در سال گذشته برای داوران می‌‌فرستند و آنها برندگان را در اوزان مختلف،‌ براساس مدت‌زمان موج‌سواری،‌ بلندی موج‌ها، و نیز راه‌رفتن و چرخش حیوانات روی تخته‌موج تعیین خواهند کرد. درآمد حاصل از این رویداد به یک مرکز نگهداری از حیوانات بی‌سرپناه اهدا خواهد شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست