امدادرسانی در ویرانه‌های به جا مانده از پاریس خاورمیانه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

امدادرسانی در ویرانه‌های به جا مانده از پاریس خاورمیانه

مردم بیروت از صبح روز چهارشنبه آرام آرام با ابعاد واقعی تخریب و نابودی حاصل از انفجارهای دوقلوی عصر سه‌شنبه مواجه شدند. انفجارهایی که تکانه‌های آن به مثابه زلزله‌ای با قدرت ۳.۵ ریشتر بود و تا قبرس وقوع آن احساس شد. فارغ از تخریب گسترده پاریس خاورمیانه، افزایش لحظه به لحظه شمار کشته شدگان، مجروحان و مفقودان این حادثه، اندوه مردمی را که احساس می‌کردند به دلیل ناکارآمدی و فساد ساختار سیاسی، مشکلات اقتصادی افزون شده پس از شیوع ویروس کرونا را تاب نخواهد آورد، غیر قابل تحمل ساخته است. با این حال، مشارکت عمومی در امداد رسانی به مجروحان این انفجار در مناطق مسکونی بیروت همچنان ادامه دارد. امداد رسانی به مجروحانی که در صورت بهبود یا خانه‌ آبادی برای بازگشت ندارند و یا دیگر یاری در خانه برای بازگشت آنها به انتظار ننشسته است.

مردم بیروت از صبح روز چهارشنبه آرام آرام با ابعاد واقعی تخریب و نابودی حاصل از انفجارهای دوقلوی عصر سه‌شنبه مواجه شدند. انفجارهایی که تکانه‌های آن به مثابه زلزله‌ای با قدرت ۳.۵ ریشتر بود و تا قبرس وقوع آن احساس شد. فارغ از تخریب گسترده پاریس خاورمیانه، افزایش لحظه به لحظه شمار کشته شدگان، مجروحان و مفقودان این حادثه، اندوه مردمی را که احساس می‌کردند به دلیل ناکارآمدی و فساد ساختار سیاسی، مشکلات اقتصادی افزون شده پس از شیوع ویروس کرونا را تاب نخواهد آورد، غیر قابل تحمل ساخته است. با این حال، مشارکت عمومی در امداد رسانی به مجروحان این انفجار در مناطق مسکونی بیروت همچنان ادامه دارد. امداد رسانی به مجروحانی که در صورت بهبود یا خانه‌ آبادی برای بازگشت ندارند و یا دیگر یاری در خانه برای بازگشت آنها به انتظار ننشسته است.

تازه‌ترین ویدیو