تجمع فعالان اخلاق زیستی مقابل پارلمان فرانسه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تجمع فعالان اخلاق زیستی مقابل پارلمان فرانسه

شماری از کنشگران جنبش اجتماعی موسوم به «راهپیمایی برای همه» که مخالف ازدواج افراد هم‌جنس هستند در اعتراض به پیش‌نویس لایحه‌ای در خصوص اخلاق زیستی یا «بیو‌اِتیک» مقابل پارلمان فرانسه دست به تجمع زدند.

شماری از کنشگران جنبش اجتماعی موسوم به «راهپیمایی برای همه» که مخالف ازدواج افراد هم‌جنس هستند در اعتراض به پیش‌نویس لایحه‌ای در خصوص اخلاق زیستی یا «بیو‌اِتیک» مقابل پارلمان فرانسه دست به تجمع زدند.

این افراد که با پوشیدن لباس ‌ماریان، نماد جمهوری فرانسه درآورده بودند، با در دست داشتن پلاکاردهایی از اشتغال به عنوان نیاز ضروری جامعه فرانسه یاد کرده و استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های علمی برای دستکاری در سلول‌های تولید مثلی را مورد انتقاد قرار دادند.

«راهپیمایی برای همه» جنبشی است که در مخالفت با جنبش مدافعان ازدواج همجنسگرایان یا «ازدواج برای همه» تشکیل شده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست