تصاویری از تظاهرات هزاران نفری ضدنژادپرستی در پاریس

ویدیوها. تصاویری از تظاهرات هزاران نفری ضدنژادپرستی در پاریس

هزاران نفر روز شنبه ۲۴ خرداد (۱۳ ژوئن) با سر دادن شعارهایی در مذمت نژادپرستی، برتری نژاد سفید و خشونت پلیس، در پاریس، پایتخت فرانسه تظاهرات کردند. پلیس فرانسه در این روز کسی را بازداشت نکرد و از نزدیک شدن گروه راست گرایان افراطی خشمگین به معترضان جلوگیری کرد. همزمان در این روز تظاهراتی مشابه در دیگر شهرهای فرانسه از جمله لیون و مارسی برگزار شد. اگرچه جرقه موج جدید اعتراضات ضدنژادپرستی در فرانسه با کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاهپوست بدست پلیس آمریکا زده شد اما معترضان فرانسوی تفاوتی بین کشته شدن جورج فلوید و «آدام ترائوره» نمی‌بیینند و ریشه هر دو قتل را در خشونت ورزی پلیس علیه سیاهپوستان می‌دانند. آدام ترائوره شهروند سیاه‌پوست فرانسه در سال ۲۰۱۶ بدست پلیس این کشور کشته شد.

هزاران نفر روز شنبه ۲۴ خرداد (۱۳ ژوئن) با سر دادن شعارهایی در مذمت نژادپرستی، برتری نژاد سفید و خشونت پلیس، در پاریس، پایتخت فرانسه تظاهرات کردند. پلیس فرانسه در این روز کسی را بازداشت نکرد و از نزدیک شدن گروه راست گرایان افراطی خشمگین به معترضان جلوگیری کرد. همزمان در این روز تظاهراتی مشابه در دیگر شهرهای فرانسه از جمله لیون و مارسی برگزار شد. اگرچه جرقه موج جدید اعتراضات ضدنژادپرستی در فرانسه با کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاهپوست بدست پلیس آمریکا زده شد اما معترضان فرانسوی تفاوتی بین کشته شدن جورج فلوید و «آدام ترائوره» نمی‌بیینند و ریشه هر دو قتل را در خشونت ورزی پلیس علیه سیاهپوستان می‌دانند. آدام ترائوره شهروند سیاه‌پوست فرانسه در سال ۲۰۱۶ بدست پلیس این کشور کشته شد.

تازه‌ترین ویدیو