NoComment

ویدیوها. ویدئو؛ ادامه اعتراض‌ها در واشنگتن در حضور پررنگ نیروهای امنیتی

تظاهرات در اعتراض به خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان روز گذشته در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا برغم استقرار گسترده نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی ادامه پیدا کرد. معترضان شعار می‌دادند که زندگی و جان سیاه‌پوستان ارزشمند است. برخی از آن‌ها نیز عکس‌هایی از جورج فلوید را در دست داشتند. برخی از معترضانی که اغلب آنها سیاه‌پوست بودند گاهی با نیروهای امنیتی وارد گفت‌وگو و بحث می‌شدند. حضور نیروهای امنیتی با تجهیزات کامل در تظاهرات روز گذشت واشنگتن چشمگیر بود.

تظاهرات در اعتراض به خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان روز گذشته در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا برغم استقرار گسترده نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی ادامه پیدا کرد. معترضان شعار می‌دادند که زندگی و جان سیاه‌پوستان ارزشمند است. برخی از آن‌ها نیز عکس‌هایی از جورج فلوید را در دست داشتند. برخی از معترضانی که اغلب آنها سیاه‌پوست بودند گاهی با نیروهای امنیتی وارد گفت‌وگو و بحث می‌شدند. حضور نیروهای امنیتی با تجهیزات کامل در تظاهرات روز گذشت واشنگتن چشمگیر بود.

تازه‌ترین ویدیو