ویدئو؛ مادر و دختر کانادایی با پوشش دایناسور ماسک رایگان توزیع کردند

ویدئو؛ مادر و دختر کانادایی با پوشش دایناسور ماسک رایگان توزیع کردند

یک مادر و دختر کانادایی با پوششی شبیه دایناسورها، بین شهروندان تورنتویی ماسک رایگان توزیع کردند.

یک مادر و دختر کانادایی با پوششی شبیه دایناسورها، بین شهروندان تورنتویی ماسک رایگان توزیع کردند.

نینا و دمی آنتوناکس با پوشش دایناسور در منطقه محل زندگی خود راه افتادند و ماسک‌های دست ساز خانگی را بین مردم توزیع کردند.

تازه‌ترین ویدیو