شعله‌های سرکش آتش در پارک ملی «بیبژا» لهستان زبانه می‌کشد

ویدیوها. شعله‌های سرکش آتش در پارک ملی «بیبژا» لهستان زبانه می‌کشد

شعله‌های آتش از روز یکشنبه در تالاب‌های خشک پارک ملی «بیبژا» واقع در شمال شرقی لهستان زبانه می‌کشد، پارکی که زیستگاه گونه‌هایی از گوزن‌ها و پرندگان آبزی نادر است. لهستان شدیدترین خشکسالی چند دهه اخیر خود را تجربه می‌کند. صدها آتش‌نشان لهستانی در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده ای هستند که تا پایان روز دوشنبه حدود ۶ هزار هکتار را در برگرفت. مساحت بزرگترین پارک ملی لهستان، «بیبژا»، ۵۹ هزار هکتار است. وزارت محیط زیست لهستان می‌گوید که این آتش سوزی به احتمال زیاد ناشی از سوزاندن غیرقانونی علف‌زار بوده است.

شعله‌های آتش از روز یکشنبه در تالاب‌های خشک پارک ملی «بیبژا» واقع در شمال شرقی لهستان زبانه می‌کشد، پارکی که زیستگاه گونه‌هایی از گوزن‌ها و پرندگان آبزی نادر است. لهستان شدیدترین خشکسالی چند دهه اخیر خود را تجربه می‌کند. صدها آتش‌نشان لهستانی در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده ای هستند که تا پایان روز دوشنبه حدود ۶ هزار هکتار را در برگرفت. مساحت بزرگترین پارک ملی لهستان، «بیبژا»، ۵۹ هزار هکتار است. وزارت محیط زیست لهستان می‌گوید که این آتش سوزی به احتمال زیاد ناشی از سوزاندن غیرقانونی علف‌زار بوده است.

تازه‌ترین ویدیو