تظاهرات حامیان بولسونارو در سایه ترس از شیوع ویروس‌کرونا در برزیل

تظاهرات حامیان بولسونارو در سایه ترس از شیوع ویروس‌کرونا در برزیل

هزاران نفردر برزیل با نادیده گرفتن دستورهای دولتی مبنی بر عدم حضور در تجمعات در پی شیوع ویروس کرونا در گردهمایی حمایت از ژئیر بولسونارو، رئیس جمهوری کشور شرکت کردند. همزمان و اگرچه شخص رئیس جمهور از هوادارانش خواسته بود تا از برگزاری تجمعات و تظاهرات پرهیزکنند اما وی روز یکشنبه به هواداران خود پیوست و با آنها همراه شد. دولت برزیل برگزاری تظاهرات در سائوپائولو و ریودوژانیرو را ممنوع کرده است. آمار رسمی دولت برزیل حاکیست تا پایان روز سه‌شنبه ۱۷ مارس/۲۷ اسفند، ۳۰۱ نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و تنها یک نفر جان باخته است.

هزاران نفردر برزیل با نادیده گرفتن دستورهای دولتی مبنی بر عدم حضور در تجمعات در پی شیوع ویروس کرونا در گردهمایی حمایت از ژئیر بولسونارو، رئیس جمهوری کشور شرکت کردند. همزمان و اگرچه شخص رئیس جمهور از هوادارانش خواسته بود تا از برگزاری تجمعات و تظاهرات پرهیزکنند اما وی روز یکشنبه به هواداران خود پیوست و با آنها همراه شد. دولت برزیل برگزاری تظاهرات در سائوپائولو و ریودوژانیرو را ممنوع کرده است. آمار رسمی دولت برزیل حاکیست تا پایان روز سه‌شنبه ۱۷ مارس/۲۷ اسفند، ۳۰۱ نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و تنها یک نفر جان باخته است.

تازه‌ترین ویدیو