درگیری مرزبانان و پناهجویان در مرز ترکیه و یونان

ویدیوها. درگیری مرزبانان و پناهجویان در مرز ترکیه و یونان

پناهجویانی که تلاش دارند از مرز زمینی میان ترکیه و یونان عبور کرده وارد خاک اروپا شوند با مقاومت نیروهای مرزی یونان عقب رانده می‌شوند. مرزبانان، با پرتاب گاز اشک‌آور و پاشیدن آب به روی پناهجویان سعی دارند آنها را از عبور از مرز منصرف کنند.

پناهجویانی که تلاش دارند از مرز زمینی میان ترکیه و یونان عبور کرده وارد خاک اروپا شوند با مقاومت نیروهای مرزی یونان عقب رانده می‌شوند. مرزبانان، با پرتاب گاز اشک‌آور و پاشیدن آب به روی پناهجویان سعی دارند آنها را از عبور از مرز منصرف کنند.

ترکیه روز ۲۸ فوریه تصمیم گرفت درها را به روی مهاجرانی بگشاید که در خاک این کشور در انتظار رسیدن به اروپا به سر می‌برند تا فشار حاصل از موج مهاجران اروپا را وادار کند از موضع آنکارا در سوریه پشتیبانی کند.

تازه‌ترین ویدیو