آشوب در جزیره لسبوس یونان در اعتراض به ساخت کمپ برای پناهجویان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آشوب در جزیره لسبوس یونان در اعتراض به ساخت کمپ برای پناهجویان

صدها تن از ساکنان روستایی در جزیره لسبوس یونان روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی با نیروهای پلیس درگیر شدند. این گروه از ساکنان جزیره به ساخت یک اردوگاه دولتی جدید برای پذیرش پناهجویان در این جزیره اعتراض دارند. پلیس در برابر پرتاب سنگ و اشیاه دیگر از سوی معترضان، برای پراکنده ساختن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.

صدها تن از ساکنان روستایی در جزیره لسبوس یونان روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی با نیروهای پلیس درگیر شدند. این گروه از ساکنان جزیره به ساخت یک اردوگاه دولتی جدید برای پذیرش پناهجویان در این جزیره اعتراض دارند. پلیس در برابر پرتاب سنگ و اشیاه دیگر از سوی معترضان، برای پراکنده ساختن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست