ماکرون شبی را در ارتفاعات آلپ و مون‌‌بلان گذراند

ویدیوها. ماکرون شبی را در ارتفاعات آلپ و مون‌‌بلان گذراند

امانوئل ماکرون چهارشنبه شب را در ارتفاعات آلپ گذراند تا به صورت نمادین دغدغه و نگرانی خود را نسبت به مسائل زیست محیطی رسانه‌ای کند. رئیس جمهوری فرانسه که قصد دارد در سالهای پایانی دوره نخست ماموریت خود اولویت ویژه ای را برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی قائل شود با لباس اسکی به ارتفاع ۱.۹۱۳ متری رشته کوه‌های آلپ رفت و از دره یخ که امسال به شکلی غیرمعمول خالی از برف شده بازدید کرد.

امانوئل ماکرون چهارشنبه شب را در ارتفاعات آلپ گذراند تا به صورت نمادین دغدغه و نگرانی خود را نسبت به مسائل زیست محیطی رسانه‌ای کند. رئیس جمهوری فرانسه که قصد دارد در سالهای پایانی دوره نخست ماموریت خود اولویت ویژه ای را برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی قائل شود با لباس اسکی به ارتفاع ۱.۹۱۳ متری رشته کوه‌های آلپ رفت و از دره یخ که امسال به شکلی غیرمعمول خالی از برف شده بازدید کرد.

تازه‌ترین ویدیو