ویدئو؛ اسکی مقاومت در شب مهتابی

ویدیوها. ویدئو؛ اسکی مقاومت در شب مهتابی

ماه شب چهاردهم در شامگاه شنبه در «سیه‌زر الم» ایتالیا، موقعیت مناسبی را برای اسکی مقاومت ایجاد کرد. از میان صدها نفری که در چهاردهمین دوره مسابقات اسکی مقاومت در شب مهتابی شرکت کردند، نفرات اول در هر دو بخش ۱۵ و ۴۰ کیلومتری اسکی‌بازان ایتالیایی بودند.

ماه شب چهاردهم در شامگاه شنبه در «سیه‌زر الم» ایتالیا، موقعیت مناسبی را برای اسکی مقاومت ایجاد کرد. از میان صدها نفری که در چهاردهمین دوره مسابقات اسکی مقاومت در شب مهتابی شرکت کردند، نفرات اول در هر دو بخش ۱۵ و ۴۰ کیلومتری اسکی‌بازان ایتالیایی بودند.

تازه‌ترین ویدیو