سرعت پیشروی حریق، آتش‌نشانان استرالیایی را فراری داد

ویدیوها. سرعت پیشروی حریق، آتش‌نشانان استرالیایی را فراری داد

ویدئویی که به تازگی توسط آتش‌نشانان استرالیایی منتشر شده، نشان می‌دهد که سرعت پیشروی آتش در ایالات نیوساوت‌ولز تعدادی از آنها را ناگزیر کرده تا فرار را بر قرار ترجیح دهند. این ویدئو که روز چهارشنبه منتشر شده، عملیات یک تیم آتش‌نشان را در ۴ ژانویه روایت می‌کند که تنها به دلیل این که وزش باد ۱۰ دقیقه زودتر از پیش‌بینی‌ها آغاز شده، محل عملیات را ترک می‌کنند و این مکان تنها ظرف ۳ دقیقه خاکستر می‌شود. سرعت این باد ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برآورده شده است. آتش‌نشانی استرالیا هدف از انتشار این ویدئو را هشدار به شهروندان این کشور دانسته تا به توصیه‌های ایمنی بیشتر توجه کنند.

ویدئویی که به تازگی توسط آتش‌نشانان استرالیایی منتشر شده، نشان می‌دهد که سرعت پیشروی آتش در ایالات نیوساوت‌ولز تعدادی از آنها را ناگزیر کرده تا فرار را بر قرار ترجیح دهند. این ویدئو که روز چهارشنبه منتشر شده، عملیات یک تیم آتش‌نشان را در ۴ ژانویه روایت می‌کند که تنها به دلیل این که وزش باد ۱۰ دقیقه زودتر از پیش‌بینی‌ها آغاز شده، محل عملیات را ترک می‌کنند و این مکان تنها ظرف ۳ دقیقه خاکستر می‌شود. سرعت این باد ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برآورده شده است. آتش‌نشانی استرالیا هدف از انتشار این ویدئو را هشدار به شهروندان این کشور دانسته تا به توصیه‌های ایمنی بیشتر توجه کنند.

تازه‌ترین ویدیو