غسل تعمید ۵۰۰ نوزاد در تفلیس

ویدیوها. غسل تعمید ۵۰۰ نوزاد در تفلیس

کشیشان کلیسای ارتدوکس نوزادان را در کلیسای سه‌گانهٔ مقدس تفلیس، پایتخت گرجستان تعمید می‌دهند. غسل تعمید نوزادان به دو شکلِ غوطه‌ور کردن آنها در آب و یا ریختن آب بر سر آنان صورت می‌گیرد.

کشیشان کلیسای ارتدوکس نوزادان را در کلیسای سه‌گانهٔ مقدس تفلیس، پایتخت گرجستان تعمید می‌دهند. غسل تعمید نوزادان به دو شکلِ غوطه‌ور کردن آنها در آب و یا ریختن آب بر سر آنان صورت می‌گیرد.

بیش از ۵۰۰ نوزاد در مراسمی آئینی در کنار والدین خود به شکل رسمی وارد خانوادهٔ مسیحیان شدند. با انجام این مراسم ایلیای دوم، سراسقف گرجستان پدرخواندهٔ ویژهٔ این نوزادان به‌شمار می‌آید.

تازه‌ترین ویدیو