رقص والس دانشجویان افسری روسیه در کرملین
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

رقص والس دانشجویان افسری روسیه در کرملین

هزار و پانصد نفر از دانشجویان دانشکده افسری روسیه برای اجرای رقص سنتی همراه با اجرای موسیقی کلاسیک در سالن بین‌المللی باله کرملین گردهم آمدند. این مراسم سالانه که به باله دانشکده افسری شهرت دارد، با حمایت وزارت دفاع روسیه و در حضور مدعوانی از کشورهای اروپایی و به ویژه جمهوری‌های استقلال یافته شوروی سابق برگزار می‌شود. حاضران در این رقص با پوشیدن لباس‌های دوران روسیه تزاری قصد دارند تا شکوه تاریخی این کشور را به نمایش بگذارند.

هزار و پانصد نفر از دانشجویان دانشکده افسری روسیه برای اجرای رقص سنتی همراه با اجرای موسیقی کلاسیک در سالن بین‌المللی باله کرملین گردهم آمدند. این مراسم سالانه که به باله دانشکده افسری شهرت دارد، با حمایت وزارت دفاع روسیه و در حضور مدعوانی از کشورهای اروپایی و به ویژه جمهوری‌های استقلال یافته شوروی سابق برگزار می‌شود. حاضران در این رقص با پوشیدن لباس‌های دوران روسیه تزاری قصد دارند تا شکوه تاریخی این کشور را به نمایش بگذارند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست