بابانوئل وارد آکواریوم برلین شد

ویدیوها. بابانوئل وارد آکواریوم برلین شد

دو نفر با پوشیدن لباس بابانوئل و فرشته با ورود به آکواریوم شهر برلین، سرگرم غذا دادن به آبزیان شدند، اقدامی که آنها را به سوژه عکاسی بازدیدکنندگان این آکواریوم بدل کرد. در آکواریوم پایتخت آلمان که «زندگی دریایی» نام دارد ۵ هزار آبزی وجود دارد.

دو نفر با پوشیدن لباس بابانوئل و فرشته با ورود به آکواریوم شهر برلین، سرگرم غذا دادن به آبزیان شدند، اقدامی که آنها را به سوژه عکاسی بازدیدکنندگان این آکواریوم بدل کرد. در آکواریوم پایتخت آلمان که «زندگی دریایی» نام دارد ۵ هزار آبزی وجود دارد.

تازه‌ترین ویدیو