هدف همایش خوراک و تغذیهٔ میلان؛ به سوی نظام تغذیهٔ سازگار با زیست‌بوم

هدف همایش خوراک و تغذیهٔ میلان؛ به سوی نظام تغذیهٔ سازگار با زیست‌بوم

با همکاری

چطور می‌توان عادات غذایی‌ افراد را به سمت رژیمی برد که دوستدارِ زیست‌بوم باشد؟

تازه‌ترین ویدیو