«تصور کن»؛ اعتراض به برکسیت به کمک ترانۀ جان لنون

ویدیوها. «تصور کن»؛ اعتراض به برکسیت به کمک ترانۀ جان لنون

«تصور کن برکسیتی نیست؛ کار سختی نیست!»

«تصور کن برکسیتی نیست؛ کار سختی نیست!»

گروهی از معترضان به سیاستهای دولت بریتانیا، روز پنج‌شنبه مقابل سفارت این کشور در بروکسل جمع شدند تا مخالفت خود را با تصمیمات دولت بوریس جانسون برای عملی کردن برکسیت یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام کنند.

یکی از معترضان نیز ترانۀ معروف «تصور کن» از جان لنون را می‌خواند؛ اما بخشی از این ترانه را تغییر داده بود تا آن را با حال و هوای اعتراضاتشان به برکسیت هماهنگ کند.

تازه‌ترین ویدیو