دانشجویان سرسخت و معترض دانشگاه پلی‌تکنیک کاولون هنگ‌کنگ را به تعطیلی کشاندند

ویدیوها. یکصد دانشجو دانشگاه پلی‌تکنیک کاولون هنگ‌کنگ را به تعطیلی کشاندند

گروهی یکصد نفره از دانشجویان معترض و سرسخت دانشگاه پلی‌تکنیک شهر کاولون هنگ‌کنگ روز شنبه ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر) به همراه دیگر شهروندان معترض ورودی دانشگاه را مسدود و دانشگاه را به تعطیلی کشاندند. ۹ دانشگاه مطرح دیگر شهر کاولون اما بیشتر ساعات روز شنبه به جز تجمع تعداد اندکی از معترضان، تجمعات بزرگ به خود ندیدند.

گروهی یکصد نفره از دانشجویان معترض و سرسخت دانشگاه پلی‌تکنیک شهر کاولون هنگ‌کنگ روز شنبه ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر) به همراه دیگر شهروندان معترض ورودی دانشگاه را مسدود و دانشگاه را به تعطیلی کشاندند. ۹ دانشگاه مطرح دیگر شهر کاولون اما بیشتر ساعات روز شنبه به جز تجمع تعداد اندکی از معترضان، تجمعات بزرگ به خود ندیدند.

دانشجویان معترض که شب را در چادرها به سر می‌برند و آب و غذایشان را معترضان به آنها می رسانند می‌گویند تا استعفای رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ برای احقاق دموکراسی و کسب اختیارات بیشتر از دولت مرکزی چین، دست از اعتراضات و خواسته خود برنمی‌دارند.

بدلیل اعتراضات دامنه‌دار، کلاس‌های درس در اغلب دانشگاه‌های هنگ‌کنگ تعطیل شده است. دانشجویان از سرزمین اصلی چین و نیز دانشجویان خارجی نیز یا دانشگاه‌ها و هنگ‌کنگ را ترک کرده‌اند یا می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو