مانور ویژه نیروهای امنیتی هند در جشنواره وحدت

ویدیوها. مانور ویژه نیروهای امنیتی هند در جشنواره وحدت

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در جشنواره وحدت در ایالت گجرات شرکت کرد. آقای مودی پس از تماشای عملیات ویژه نیروهای امنیتی هند در این جشنواره، دشمنان وحدت ملی هند را به برخورد تند و قاطع تهدید کرد. نخست وزیر هند همچنین به مردم وعده داد تا ساخت و توسعه بزرگراه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را سرعت دهد.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در جشنواره وحدت در ایالت گجرات شرکت کرد. آقای مودی پس از تماشای عملیات ویژه نیروهای امنیتی هند در این جشنواره، دشمنان وحدت ملی هند را به برخورد تند و قاطع تهدید کرد. نخست وزیر هند همچنین به مردم وعده داد تا ساخت و توسعه بزرگراه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را سرعت دهد.

تازه‌ترین ویدیو