اعتراض فعالان نیمه برهنه جنبش «شورش علیه انقراض» در لندن

ویدیوها. اعتراض فعالان نیمه برهنه جنبش «شورش علیه انقراض» در لندن

شماری از فعالان جنبش «شورش علیه انقراض» روز یکشنبه بدن نیمه برهنه خود در یکی از گالری های لندن را با نفت تقلبی آغشته کردند.

شماری از فعالان جنبش «شورش علیه انقراض» روز یکشنبه بدن نیمه برهنه خود در یکی از گالری های لندن را با نفت تقلبی آغشته کردند.

فعالان جنبش «شورش علیه انقراض» به حمایت مالی شرکت نفت و گاز «بی پی» (BP) از این گالری معترض هستند.

در موج اعتراض اخیر فعالان جنبش «شورش علیه انقراض» در لندن که از حفظ محیط زیست حمایت می کنند بیش از ۳۳۰۰ نفر بازداشت شدند.

تازه‌ترین ویدیو