طوفان لورنزو مجمع‌الجزایر آزورس پرتغال را در هم کوبید

طوفان لورنزو مجمع‌الجزایر آزورس پرتغال را در هم کوبید

طوفان لورنزو روز چهارشنبه مجمع الجزایر آزورس پرتغال در اقیانوس آتلانتیک شمالی را در هم کوبید و خساراتی به ساختمان‌های مسکونی وارد کرد.

طوفان لورنزو روز چهارشنبه مجمع الجزایر آزورس پرتغال در اقیانوس آتلانتیک شمالی را در هم کوبید و خساراتی به ساختمان‌های مسکونی وارد کرد.

این طوفان با جاری شدن سیل و وزش باد شدید با سرعت ۱۹۰ کیلومتر همراه بود. گزار‌ش‌های اولیه گویای آن است که این طوفان تنها خساراتی جزئی برجای گذاشته است.

طوفان لورنزو در ادامه مسیر خود، با حرکت به سمت شمال شرقی اقیانوس آتلانتیک شمالی به ایرلند و بریتانیا می‌رسد اما پیش‌بینی می‌شود که از شدت آن در این مناطق کاسته شود.

در اثر این طوفان خطوط هواپیمایی ساتا در پرتغال تمام پروازهایش را به این مجمع‌الجزایر لغو کرده است و برخی از جزایر نیز بندرهای خود را بسته‌اند.

تازه‌ترین ویدیو