ویدئو؛ تظاهرات علیه ماکرون و گروه ۷ در شهر بایون فرانسه

ویدیوها. ویدئو؛ تظاهرات علیه ماکرون و گروه ۷ در شهر بایون فرانسه

معترضان به عملکرد امانوئل ماکرون، به شیوه‌ای متفاوت به خیابان‌های شهر بایون آمدند. جمعیت تظاهر کننده با دزدیدن تصاویر ماکرون از ادارات دولتی، عکس او را به صورت وارونه به دست گرفتند و به عملکرد او و همچنین گروه ۷ اعتراض کردند. نشست رهبران گروه ۷ این روزها در بیاریتز فرانسه در حال برگزاری است.

معترضان به عملکرد امانوئل ماکرون، به شیوه‌ای متفاوت به خیابان‌های شهر بایون آمدند. جمعیت تظاهر کننده با دزدیدن تصاویر ماکرون از ادارات دولتی، عکس او را به صورت وارونه به دست گرفتند و به عملکرد او و همچنین گروه ۷ اعتراض کردند. نشست رهبران گروه ۷ این روزها در بیاریتز فرانسه در حال برگزاری است.

تازه‌ترین ویدیو