آرشیو نادر فیلم‌های رنگی جرج استیونز از جنگ جهانی دوم
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آرشیو نادر فیلم‌های رنگی جرج استیونز از جنگ جهانی دوم

جرج استیونز، کارگردان آمریکایی توسط ژنرال آیزنهاور مامور شد تا به عنوان رییس بخش فیلم در جنگ جهانی دوم از صحنه‌های جنگ فیلم سیاه و سفید ۳۵ میلیمتری تهیه کند تا از ‌آن برای آرشیو نظامی استفاده شود. قسمتی از این فیلم‌ها را ببینید.

تازه‌ترین ویدیو