پرتاب مشعل برای دفع شیطان‌ در فستیوال سالانه آتش درهند

ویدیوها. پرتاب مشعل برای دفع شیطان‌ در فستیوال سالانه آتش درهند

صدها مومن هندو روز یکشنبه ۲۱ آوریل در جشن سالانه آتش در معبد الهه دورگا پارامشواری در منگلور هند گرد هم آمدند.

صدها مومن هندو روز یکشنبه ۲۱ آوریل در جشن سالانه آتش در معبد الهه دورگا پارامشواری در منگلور هند گرد هم آمدند.

در این مراسم که در گرامیداشت سه عنصر از پنج عنصر هستی، خاک، آب و آتش برگزار می‌شود؛ شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شدند و به سوی یکدیگر مشعل آتش پرتاب کردند.

بنا بر اعتقادات آنان، این پرتاب‌ها شیطان و بیماری‌ها را دفع می‌کند.

هر شرکت‌کننده در این مراسم ۵ پرتاب در اختیار داشت.

تازه‌ترین ویدیو