پاپ پای زندانیان را شست و بوسید

ویدیوها. پاپ پای زندانیان را شست و بوسید

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان روز پنجشنبه پای ۱۲ زندانی را بوسید. رهبر کاتولیکهای جهان از آنها خواست ضمن اجتناب از پذیرش هرگونه سلسله مراتب بین زندانیان به یکدیگر یاری برسانند. 

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان روز پنجشنبه پای ۱۲ زندانی را بوسید. رهبر کاتولیکهای جهان از آنها خواست ضمن اجتناب از پذیرش هرگونه سلسله مراتب بین زندانیان به یکدیگر یاری برسانند. 

اسلاف پاپ فرانسیس به طور سنتی در روز پنجشنبه مقدس پای ۱۲ کشیش را شست و شو می دادند و آنها را می بوسیدند. این در حالی است که پاپ فرانسیس در سالهای اخیر این سنت را به شست و شوی پای پناهجویان یا زندانیان تغییر داده است.

تازه‌ترین ویدیو