هنرآفرینی با ضایعات پلاستیکی

هنرآفرینی با ضایعات پلاستیکی

ورونیکا ریچترووا هنرمند اهل جمهوری چک است که با استفاده از بقایای ظروف پلاستیکی آثار هنری تولید می‌کند.

ورونیکا ریچترووا هنرمند اهل جمهوری چک است که با استفاده از بقایای ظروف پلاستیکی آثار هنری تولید می‌کند.

او می‌گوید که از کودکی علاقه‌داشته با چیزهایی که دیگران دور می‌انداخته‌اند کار دستی درست کند. نخستین نمایشگاه او در پراگ «فست فود ژاپنی» نام داشت و او در این نمایشگاه غذاهای ژاپنی را به کمک پلاستیک‌های دورریز بازسازی کرده بود.

تازه‌ترین ویدیو