انهدام عاج‌های قاچاق در میانمار

ویدیوها. انهدام عاج‌های قاچاق در میانمار

دولت میانمار مقادیر قابل‌توجهی عاج فیل را در مراسمی به شکل علنی معدوم می‌کند و همزمان کودکان، نوجوانان و گردشگران از موزه‌ای ویژه که برای افزایش آگاهی نسبت به حیات این پستانداران برپا شده بازدید می‌کنند. فیل‌های میانمار سالهاست به خاطر شکار بی‌رویه و فروش غیرقانونی عاج و پوستشان گونه‌ای در خطر انقراض به شمار می‌روند. کارشناسان محیط زیست‌ هشدار می‌دهند که اگر شکار بی‌رویه این جانوران همچنان ادامه یابد تا ۳۰ سال آینده میانمار از این گونه جانوری تهی خواهد شد.

دولت میانمار مقادیر قابل‌توجهی عاج فیل را در مراسمی به شکل علنی معدوم می‌کند و همزمان کودکان، نوجوانان و گردشگران از موزه‌ای ویژه که برای افزایش آگاهی نسبت به حیات این پستانداران برپا شده بازدید می‌کنند. فیل‌های میانمار سالهاست به خاطر شکار بی‌رویه و فروش غیرقانونی عاج و پوستشان گونه‌ای در خطر انقراض به شمار می‌روند. کارشناسان محیط زیست‌ هشدار می‌دهند که اگر شکار بی‌رویه این جانوران همچنان ادامه یابد تا ۳۰ سال آینده میانمار از این گونه جانوری تهی خواهد شد.

تازه‌ترین ویدیو