جشنواره وسایل نقلیه دست‌ساز در کرواسی

جشنواره وسایل نقلیه دست‌ساز در کرواسی

مردم شهر اُپاتیا در کشور کرواسی بر پایه یک سنت قدیمی با وسایل نقلیه دست‌ساز خود به خیابان آمدند.

مردم شهر اُپاتیا در کشور کرواسی بر پایه یک سنت قدیمی با وسایل نقلیه دست‌ساز خود به خیابان آمدند.

این وسایل که معمولا بر اساس تخیل سازندگان آن ساخته می‌شود، حتما باید دارای چرخ‌های بلبرینگی کوچک باشد.

در این جشنواره غیرمتعارف، رانندگان این وسایل نقلیه عجیب و غریب باید مهارت خود در هدایت آنها را نیز به نمایش بگذارند.

تازه‌ترین ویدیو