مترو سواری بدون شلوار در برلین و نیویورک

مترو سواری بدون شلوار در برلین و نیویورک

روز یکشنبه۱۳ ژانویه، ساکنان شهرهای مختلف اروپا و آمریکا بار دیگر بدون شلوار سوار مترو شدند.

روز یکشنبه۱۳ ژانویه، ساکنان شهرهای مختلف اروپا و آمریکا بار دیگر بدون شلوار سوار مترو شدند.

امسال هجدهمین سال از این رویداد جهانی است. معمولا تاریخ دقیق مناسبت حضور بدون شلوار در مترو، در دسامبر، آخرین ماه سال برای اولین ماه سال بعد یعنی ژانویه اعلام می شود.

«مترو سواری بدون شلوار» را اولین بار در سال ۲۰۰۲ یک گروه هنری و طنزپرداز در نیویورک به راه انداختند.

اولین بار که این رویداد در نیویورک برگزار شد، فقط هفت نفر در آن شرکت کردند. به تدریج هر سال به تعداد شرکت کنندگان اضافه شد. این رسم دست‌کم در فرانسه خیلی پرطرفدار نیست.

تازه‌ترین ویدیو