برگزاری جشنواره پن‌وانگ در چین

ویدیوها. برگزاری جشنواره پن‌وانگ در چین

اعضاء یک اقلیت قومی در چین به نام یائو به روال هر سال، جشنواره سنتی پن‌وانگ را برگزار کردند.

اعضاء یک اقلیت قومی در چین به نام یائو به روال هر سال، جشنواره سنتی پن‌وانگ را برگزار کردند.

این مراسم سنتی که در واقع عبادت و بزرگداشت نیاکان این قوم با اجرای حرکات رقص سنتی است. اجراکنندگان این مراسم ضمن پوشیدن لباس‌های رنگی در مقابل مجسمه پن‌وانگ که مجسمه اجدادی این قوم محسوب می‌شود، به اجرای رقص می‌پردازند.

برگزاری سالانه این مراسم به یکی از جاذبه‌های توریستی منطقه گوانگ‌ژی در جنوب چین بدل شده است.

برگزاری این جشنواره بیش از یکهزار و ۷۰۰ سال قدمت دارد و از سال ۲۰۱۶ به عنوان میراث ملی چین به ثبت رسیده است.

تازه‌ترین ویدیو