دو نفر در جریان تصادف تانکر با تریلی حامل خودرو در ایتالیا کشته شدند

دو نفر در جریان تصادف تانکر با تریلی حامل خودرو در ایتالیا کشته شدند

برخورد یک تانکر با تریلر حامل خودرو در بزرگراهی نزدیک به فرودگاه شهر بولونیا در ایتالیا دست کم دو کشته و بیش از شصت مجروح برجای گذاشت. 

برخورد یک تانکر با تریلر حامل خودرو در بزرگراهی نزدیک به فرودگاه شهر بولونیا در ایتالیا دست کم دو کشته و بیش از شصت مجروح برجای گذاشت. 

حادثه بر اثر برخورد یک تریلر خودروبر و تانکری حامل مواد شیمیایی قابل اشتعال بر روی پلی در بزرگراه مشرف به فرودگاه شهر بولونیا روی داده است.

به گزارش رسانه های ایتالیا بخشی از پل بزرگراه به کلی فرو ریخته و دامنه آتش ناشی از انفجار به پارکینگ زیر پل نیز گسترش پیدا کرده که این مسئله خود سبب آتش گرفتن خودروهای بیشتر و شدت یافتن انفجار شده است.

تازه‌ترین ویدیو