رقص باله در پشت چراغ قرمز خیابان‌های مکزیکوسیتی

ویدیوها. رقص باله در پشت چراغ قرمز خیابان‌های مکزیکوسیتی

شهروندان مکزیکوسیتی روز شنبه ۲۸ ژوئیه شاهد رقص باله در خیابان‌های این شهر بودند.

شهروندان مکزیکوسیتی روز شنبه ۲۸ ژوئیه شاهد رقص باله در خیابان‌های این شهر بودند.

با قرمز شدن چراغ راهنما، ناگهان صدای موسیقی بلند ‌شده و با آمدن چند رقصنده باله، مسافران و رانندگان خودرو شاهد اجرای قطعه‌ای از رقص باله بودند.

هر اجرا به اندازه زمان عوض شدن رنگ چراغ که ۵۸ ثانیه است به طول می‌انجامد.

ایده رقص باله در خیابان‌ها توسط یک عکاس مکزیکی، اسکار رودریگرز که از رقاصان در خیابان عکاسی کرده است، به یک گروه تئاتری داده شد.

تازه‌ترین ویدیو