جشن «بالش» اورانگوتان در باغ وحش

ویدیوها. جشن «بالش» اورانگوتان در باغ وحش

ظاهرا این اورانگوتان ۹ ساله  علاقه زیادی به برف دارد. مناری، اورانگوتان ماده‌ایست که در باغ وحشی در آمریکا نگهداری می‌شود. او از پیدا کردن یک بالش انقدر هیجان زده شد که آنرا پاره کرد و پرهای داخلش را بر روی سرش ریخت. این طور که به نظر می‌رسد او کاملا از کار خود خوشحال و راضی است اما شاید نگهبان‌ها چندان خوشحال نباشند!

ظاهرا این اورانگوتان ۹ ساله  علاقه زیادی به برف دارد. مناری، اورانگوتان ماده‌ایست که در باغ وحشی در آمریکا نگهداری می‌شود. او از پیدا کردن یک بالش انقدر هیجان زده شد که آنرا پاره کرد و پرهای داخلش را بر روی سرش ریخت. این طور که به نظر می‌رسد او کاملا از کار خود خوشحال و راضی است اما شاید نگهبان‌ها چندان خوشحال نباشند!

تازه‌ترین ویدیو