زنبورها بر بام کلیسای جامع برلین
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

زنبورها بر بام کلیسای جامع برلین

کلیسای جامع برلین علاوه بر مردم حالا میزبان ۳۰ هزار زنبور است که بر بام و زیر گنبد فیروزه‌فام آن زندگی می‌کنند. نگهداری این زنبورها بخشی از پروژه‌ای شهری است برای حفاظت از زنبورها در این شهر.

کلیسای جامع برلین علاوه بر مردم حالا میزبان ۳۰ هزار زنبور است که بر بام و زیر گنبد فیروزه‌فام آن زندگی می‌کنند. نگهداری این زنبورها بخشی از پروژه‌ای شهری است برای حفاظت از زنبورها در این شهر.

دیگر بناهای پایتخت آلمان همچون ساختمان مجلس، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان اپرا نیز دیگر اماکنی هستند که در قالب این پروژه زنبورها را بر بام خود جا داده‌اند.

کاسته‌ شدن از جمعیت زنبورها در سالهای اخیر بهانه‌ای برای این پروژه بوده است تا به این وسیله آگاهی درباره این حشرات سودمند افزایش یابد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست