آلودگی پلاستیکی جدی‌ترین تهدید اکوسیستم اقیانوس

ویدیوها. آلودگی پلاستیکی جدی‌ترین تهدید اکوسیستم اقیانوس

آلودگی پلاستیک یکی از جدی ترین تهدیدات برای اکوسیستم های اقیانوسی به شمار می رود. رهبران کشورهای مختلف، دانشمندان و جوامع علمی جهان به این نتیجه رسیده‌اند که برای نجات اکوسیستم دریایی باید اقدامات فوری در نظر گرفت. گزارشاتی از انباشت بقایای پلاستیکی در سواحل و بر روی سطح دريای خبر داده‌اند.

آلودگی پلاستیک یکی از جدی ترین تهدیدات برای اکوسیستم های اقیانوسی به شمار می رود. رهبران کشورهای مختلف، دانشمندان و جوامع علمی جهان به این نتیجه رسیده‌اند که برای نجات اکوسیستم دریایی باید اقدامات فوری در نظر گرفت. گزارشاتی از انباشت بقایای پلاستیکی در سواحل و بر روی سطح دريای خبر داده‌اند.

زندگی حیوانات دریایی بزرگ و کوچک به علت وجود مواد شیمیایی پلاستیکی در آب دریا‌ها و برخورد و گره خوردن با زباله‌های پلاستیکی در خطر است.

از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، جلوگیری و کاهش میزان آلودگی دریایی است.

تازه‌ترین ویدیو