شکوفه‌های زودهنگام گیلاس در ژاپن

شکوفه‌های زودهنگام گیلاس در ژاپن

هزاران گردشگر محلی،‌ روز پنجشنبه برای تماشای شکوفه‌های زودهنگام درختان گیلاس راهی پارک اوئنو در توکیو شدند.

هزاران گردشگر محلی،‌ روز پنجشنبه برای تماشای شکوفه‌های زودهنگام درختان گیلاس راهی پارک اوئنو در توکیو شدند.

این پارک که بیش از ۵۴۰ هزار متر مربع وسعت دارد،‌ یکی از پرطرفدارترین مناظر تماشای شکوفه‌های گیلاس در ژاپن است. در این فصل، روزانه نزدیک ۸۵ هزار نفر تماشاکنان این بستان اند.

روز ملی شکوفه‌های گیلاس در ژاپن اهمیت تاریخی و سنتی ویژه‌ای دارد و معمولا با نخستین روز بازگشایی مدارس تقارن پیدا می‌کند. امسال این شکوفه‌ها حدود ۹ روز پیش از زمان مرسوم به بار نشسته اند.

سال گذشته نزدیک ۳/۵ میلیون تن از این پارک دیدن کردند.

تازه‌ترین ویدیو